Poděkování primátora strážníkům a policistům

Poděkování primátora strážníkům a policistům
9.8.2012
Případ unesené Michalky je mediálně znám. Za včasné a rychlé dopadení pachatelů stojí obětavá práce řady lidí, kterým primátor města Ústí nad Labem poděkoval.

Příběh se šťastným koncem, kdy byli pachatelé dopadeni a Michalka se vrátila zpět ke své matce, skrývá též mravenčí práci mnoha strážníků a policistů, kteří se podíleli na rychlém vyřešení případu.

Primátor města Vít Mandík poděkoval J. Hýlovi, V. Tošovskému, M. Šantrůčkovi, P. Lüftnerovi, V. Kabátníkovi, P. Záhumenskému, M. Jerije a M. Lochmanovi za jejich usilovnou práci a mimořádné pracovní nasazení při shromažďování všech dostupných informací.

„Chci vám touto cestou poděkovat za profesionálně odvedenou práci při řešení únosu ústecké holčičky a následném dopadení pachatelů. Díky vašemu mimořádnému pracovnímu nasazení byl v průběhu pěti dnů nashromážděn dostatek kamerových záznamů a potřebných materiálů, který vedl k bleskovému zadržení pachatelů únosu. Každý z vás byl velmi potřebný jako součást týmu, každý z vás plnil svůj úkol zodpovědně, obětavě a houževnatě. Dokázali jste, že jste skutečnými odborníky na svém místě. Tato nesmírně náročná a mimořádná událost beze zbytku prověřila vaše síly a prostředky, koordinaci nasazení a skvělou spolupráci,“ řekl primátor přítomným.

Přes veškeré emoce byl úkol splněn s plným nasazením, perfektním soustředěním, a výsledek práce tak byl pozitivním obrazem součinnosti bezpečnostních složek v Ústí nad Labem.