Podpis miliardového úvěru

Podpis miliardového úvěru
27.4.2009
Město Ústí nad Labem dnes podepsalo s Komerční bankou, a.s. smlouvu o poskytnutí revolvingového úvěru do výše 1,2 miliardy korun.

   Peníze město použije na profinancování projektů s finanční spoluúčastí Evropské unie a národních veřejných zdrojů. Dále na profinancování investičních projektů dle rozpočtu města v letech 2009 až 2014. Jde většinou o projekty, na které Evropská unie peníze schválila, ale vyplatí je až po dokončení stavby. Město tedy úvěr splatí právě z těchto peněz.

   Peníze půjdou především na rekonstrukci Muzea města Ústí nad Labem, dále na akce, na které město získalo dotace v rámci Integrovaného plánu rozvoje města – například na dokončení rekonstrukce Domu kultury, na výstavbu lanovky na výletní zámek Větruše, na revitalizaci městských sadů či dostavbu penzionu pro seniory na Bukově.

   Město Ústí nad Labem záměr o uzavření smlouvy o přijetí úvěru vyhlásilo 30.1.2009 na centrální adrese a ve věstníku EU s termínem pro podání nabídek do 24.3.2009. „Přihlásil se jediný zájemce a to právě Komerční banka“, uvedl náměstek primátora Libor Turek s tím, že tento subjekt splnil všechny zákonné požadavky.

   „Komerční banka nabídla úrokovou sazbu 1M PRIBOR + pevná odchylka 1,9% p.a. u revolvingového úvěru poskytnutého do 31.12.2014 a dále s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 1,8% p.a. u postupně spláceného úvěru od 1.1.2015 do 31.12.2024“, doplnil Turek. V praxi to znamená, že při současném 1M PRIBOR by roční úrok při načerpané částce 500 mil. Kč činil 20 950 tisíc Kč. Vedle úroku bude banka inkasovat ještě poplatek za rezervaci zdrojů, který by při nečerpaném úvěru 700 mil. Kč ročně činil 1,4 mil. Kč. 1M PRIBOR je pohyblivá sazba, která se měsíčně mění podle peněžního trhu.