Podpora bezpečnosti seniorů

Podpora bezpečnosti seniorů
30.1.2014
Město Ústí nad Labem zakoupilo bezpečnostní řetízky pro seniory.

Na nákup bezpečnostních dveřních řetízků pro seniory a hendikepované město Ústí nad Labem vyčlenilo 30 tisíc korun.

Realizován je tak společný projekt s názvem Chraň své bezpečí, na kterém se podílí Územní odbor Policie ČR Ústí nad Labem a Městská policie Ústí nad Labem.

Snahou projektu je zvýšit zájem o vlastní bezpečí a ochranu majetku. Cílovou skupinou jsou senioři a hendikepovaní občané města. „Senioři a hendikepovaní jsou nejohroženější skupinou obyvatel. Jejich bezpečí je pro nás prioritou. Věřím, že tento projekt přispěje ke snížení počtu krádeží, podvodů a další trestné činnosti právě na našich seniorech a hendikepovaných,“ ocenil primátor Vít Mandík.

V rámci přednáškové činnosti oslovovali policisté seniory v jejich klubech na různých místech okresu Ústí nad Labem, kde jim zajímavou formou pomocí příběhů vysvětlovali, proč je dobré mít na vchodových dveřích bezpečnostní řetízek.

Zájemcům pak vedení města Ústí nad Labem zajistilo bezplatnou instalaci celkem 300 kusů bezpečnostních řetízků. Montáž v současné době zdárně probíhá.

Bezpečí seniorů město věnuje velkou pozornost. Městská policie v rámci prevence kriminality pořádá celoročně přednášky pro seniory na téma Jak se bránit násilí. Skupina operativního zásahu předvádí v praxi, jak se bránit nenadálému útoku pomocí hole, klíčů nebo třeba kabelky při nenadálém útoku. Senioři se do těchto modelových situací sami zapojují a zkoušejí si na strážnících různé chvaty a údery. Dalším tématem přednášek je Jak se bránit a co učinit při nedovoleném podomním prodeji a kam zavolat v případě, že se senior s takovýmto počínáním setká. Nechybí samozřejmě modelové ukázky.