Podpora mateřským školám v Ústí nad Labem

Podpora mateřským školám v Ústí nad Labem
25.8.2014
Radní rozhodli o poskytnutí příspěvku mateřským školám v celkové výši 7,5 milionu korun.

Mateřské školy získají nad rámec svých rozpočtů další příspěvek. Rada města díky dobrému hospodaření mohla přijmout rozhodnutí, kterým posílí rozpočet 30 mateřských škol o 250 000 Kč, což dohromady představuje částku 7,5 mil. Kč.

Primátor Vít Mandík pozval ředitelky mateřských škol na jednání, kde je se svým návrhem podpory seznámil. „Jsem rád, že se daří naplnit moje představa o tom, že prostředky vytvořené našim úspěšným hospodařením by měly být přednostně použity na konkrétní a potřebné projekty pro ty veřejné služby, které si pozornost nás všech opravdu zaslouží,“ uvedl primátor Vít Mandík. Ředitelky byly požádány, aby v dohodnutém termínu dodaly konkrétní návrhy využití finančních prostředků. „Nabídku pana primátora jsme přijaly s nadšením a skutečně si této podpory vážíme. Návrhy panu primátorovi předložíme a věřím, že po realizaci potěšíme všechny naše děti,“ uvedla ředitelka MŠ Kameňáček Petra Fiklíková.

Podpoře mateřským školám předcházela téměř 50milionová investice do základních škol, které právě v průběhu letních prázdnin realizují nejrůznější opravy a zlepšení stavebního stavu objektů. Probíhá například výměna oken, opravy střech a okapů, výměny podlahové krytiny, rozvodů vody, odpadů a elektřiny, opravy tělocvičen a hřišť, opravy sociálních zařízení a také na opravy oplocení, malování vnitřních prostor nebo dovybavení tříd. Děti se tak vrátí v září do nového.

Podpora školám byla i v roce minulém, kdy město pro každou základní školu vyčlenilo 500 tisíc korun na nutné opravy a pro každou mateřskou školu 200 tisíc korun.