Podpora školám v Ústí nad Labem

Podpora školám v Ústí nad Labem
17.6.2014
Radní rozhodli o poskytnutí příspěvku základním školám v celkové výši 48,8 milionů korun.

Prostředky budou převedeny z volných prostředků vzniklých dobrým hospodaření v roce 2013 rozpočtovými opatřeními odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb a finančního odboru.

„Těmito příspěvky se snažíme pomoci našim školám, neboť jejich podpora patří k našim dlouhodobým prioritám a současně se snažíme napravit letitý dluh, který za minulá vedení města vůči nim cítíme,“ uvedl primátor Vít Mandík. „Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům, kteří návrh na poskytnutí desítek milionů korun našim školám schválili. Možnost uvolnit desítky milionů korun je jeden z řady nezpochybnitelných důkazů dobrého a uvážlivého hospodaření současného vedení města.“

„Velmi si vážíme podpory, kterou nám vedení města poskytlo. Návrh pana primátora investovat do škol nemalé prostředky dá naší škole nový rozměr, rozšíří možnosti realizací mnoha projektů a aktivit žáků a rodičů. Pedagogové, žáci, rodiče i široká veřejnost se na nové prostory v Brné velmi těší a za tuto pomoc všichni společně upřímně děkujeme,“ sdělila ředitelka školy Libuše Renová a pokračuje: „Dlouhodobě jsme se snažili získat finanční prostředky na zbudování tělocvičny z různých grantů a projektů, což se nám dosud nepodařilo. Náš školní vzdělávací program je zaměřen na zdravý životní styl, což se nám zásluhou četných mimoškolních akcí a sportovních soutěží, ve kterých dosahujeme předních umístění, daří naplňovat. Uvědomujeme si rovněž, že v části obce Brná schází prostor pro cvičení veřejnosti, která má o tyto aktivity velký zájem.“

Školy prostředky v celkové výši téměř 50 milionů korun využijí na opravy a zlepšení stavebního stavu objektů, například na výměny oken, opravy střech a okapů, výměny podlahové krytiny, rozvodů vody, odpadů a elektřiny, opravy tělocvičen a hřišť, na opravy sociálních zařízení a také na opravy oplocení, stěn, malování vnitřních prostor nebo na dovybavení tříd.

V rámci investičních výdajů bude například v ZŠ a ZUŠ Husova financována výstavba multifunkčního sportovního hřiště, ve Fakultní ZŠ České Mládeže bude rekonstruován suterén a rozšířeny šatny. Upraveny budou tělocvičny v ZŠ Pod Vodojemem a zvětšeny budou prostory pro sportovní činnost v ZŠ a MŠ Jitřní.

Podpora školám byla díky dobrému hospodaření města i v roce minulém, kdy město pro každou základní školu vyčlenilo 500 tisíc korun na nutné opravy a pro každou mateřskou školy 200 tisíc korun.