Podpořené projekty na místní Agendu 21

Podpořené projekty na místní Agendu 21
13.5.2010
Rada města na svém jednání rozhodla o přidělení finančního příspěvku na realizaci malých projektů zaměřených na rozvoj veřejně prospěšných aktivit a zvyšování kvality ve městě.

V rámci 6. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 bylo předloženo 35 projektů v celkové hodnotě téměř 850 tis. Kč. Pro rok 2010 mohly žadatelé připravovat své projekty na následující témata: 1. Udržitelná doprava ve městě, 2. Programy prevence, 3. Environmentální vzdělávání a osvěta – zlepšení životních podmínek občanů v místě bydliště, školy, školky, zaměstnání apod.
Počet podpořených projektů byl limitován vyčleněnou částkou ve výši 300 tis. Kč. Na finanční příspěvek dosáhlo 13 projektů. Všem úspěšným žadatelům gratulujeme!

 • Self Help, o.s.
  Medikace v psychiatrii, aktivačně medikační aktivity 20 000 Kč
 • Dobrovolnické centrum, o.s.
  Panel humanitárních organizací města ÚL – příprava Ústecka na krizové situace a hromadná neštěstí 25 500 Kč
 • Oblastní charita, o.s.
  I bez aut je zábava 11 000 Kč
 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s.
  Zdravínek 19 100 Kč
 • Severočeské ekonomické a vzdělávací sdružení
  Občanská iniciativa za zlepšení kvality životního prostředí v Ústí nad Labem 30 000 Kč
 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s.
  Babi, mami, upečte to s námi 13 500 Kč
 • SŠ obchodu a služeb
  Pojďte s námi zdravě žít 30 000 Kč
 • MŠ Kytička
  Zdravý životní styl dětí a jejich rodičů V. 29 800 Kč
 • Vyšší odborná škola zdravotnická
  Zachovejte paniku! 28 900 Kč
 • ZŠ speciální a MŠ Pod Parkem
  Barevné třídění 19 700 Kč
 • Drug out Klub, o.s.
  Mluvme s dětmi o infekci II. 30 000 Kč
 • Drug out Klub, o.s.
  Bezpečné hřiště – sběr a likvidace infekčního materiálu na hracích plochách ve městě 30 000 Kč
 • ZŠ Palachova
  Kapr, kapři, kapříci 12 500 Kč