Podpořené projekty Zdravého města na rok 2011

Podpořené projekty Zdravého města na rok 2011
22.6.2011
Každoročně město Ústí nad Labem finančně podporuje realizaci malých projektů zaměřených na rozvoj veřejně prospěšných aktivit a zvyšování kvality ve městě.

  V rámci 7. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 bylo předloženo 28 projektů v celkové hodnotě přesahující půl milionu korun. Počet podpořených projektů byl limitován vyčleněnou částkou ve výši 200 tis. Kč.

   „Letos jsme v rámci projektu Zdravé město vyhlásili tyto témata: Pečuj o své zdraví, Čisté město a Zeleň ve městě. Podpořeno bylo deset projektů nejen základních a středních škol, ale i neziskových organizací působících v našem městě a okolí.“ řekla náměstkyně primátora, Zuzana Kailová, která je zároveň političkou Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agendy 21.

   ZŠ Palachova - Stromy, Drug out Klub, o.s.Stop infekci v Předlicích, ZŠ Karla IV. - Barevní třídění, aneb s odpady ekologicky a esteticky, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s. - Zdravínek II. U nás žijeme zdravě, ZŠ E. Krásnohorské - STOP černým skládkám Ústí nad Labem, Roska, o.s. - Sportem a pohybem ke zdraví, SŠ Trmice - Taneční maratón, Místní skupina ČČK Ústí nad Labem - První pomoc od mala, Vinařská sportovní, o.s. - 5 x sport pro zdraví na Vinařské, ZŠ speciální a MŠ Pod Parkem - Čistíme s úsměvem.

   Projekt Zdravé město iniciovala Světová zdravotní organizace s cílem zlepšit zdraví a kvalitu života obyvatel měst. Vychází ze strategie Světové zdravotní organizace – Zdraví 21 a dokumentu OSN Agenda 21. Město Ústí nad Labem je do projektu Zdravé město zapojeno od roku 2005. Postup ke „Zdravému městu" není však pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu - neobejde se bez spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností.

   V rámci projektu Zdravé město Ústí nad Labem proběhne v úterý 28. června na Dětském dopravním hřišti soutěžní klání mateřských škol ve zručnosti jízdy na kole a zvládání pravidel silničního provozu.

   Město Ústí nad Labem se připojí i letos k osvětové kampani Evropský týden mobility, která se koná 16. – 22. září. Cílem této akce je podpořit alternativní způsoby dopravy, které jsou z hlediska životního prostředí přijatelnější, ale také upozornit na bezpečnost v silničním provozu a zdůraznit nepostradatelnost pohybu pro lidské zdraví.