Podpořené projekty Zdravého města na rok 2014

Podpořené projekty Zdravého města na rok 2014
11.7.2014
Desátým rokem město Ústí nad Labem finančně podporuje realizaci malých projektů zaměřených na rozvoj veřejně prospěšných aktivit a zvyšování kvality ve městě.

Do letošní výzvy k předkládání projektů do Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 bylo předloženo 30 projektů v celkové hodnotě přesahující půl milionu korun. Počet projektů, které dosáhly na finanční podporu, byl limitován vyčleněnou částkou ve výši 200 tis. Kč.

Témata pro letošní rok byla následující: 1. Zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě, kde bylo doporučeno zaměřit se na okrašlovací aktivity jako guerilla gardening, údržbu a obnovu zeleně, úklidové akce, obnovu tradic. Další téma bylo „Zapojení do osvětových kampaní a akcí“ jakými jsou např. Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví apod. a poslední oblast byla zaměřena za prevenci ochrany zdraví - „Pečuj o své zdraví“.

Úspěšných bylo celkem 12 projektů: ZŠ Neštěmická – 12 hodin pro změnu, Gymnázium Jateční – Den dobra s Jatečkou, MŠ U plavecké haly – Chci být viděn, MŠ Vinařská – Příběh z úlu, MŠ Kytička – Zdravý životní styl našich dětí a jejich rodičů VII., Občasnké sdružení Vojnovičova – Pohybem pro zdraví, ZŠ Vinařská – Sportovně-vzdělávací pobyt v Nižboře -5. ročník, YMCA – Hurá do klubu v Krásném Březně za cvičením a zdravým životním stylem, ZŠ Karla IV. – Hravá a inspirativní školní zahrada, ZŠ Stříbrnická – Dnes je v naší škole prostřeno, MŠ Vojanova – Pečujeme o své zdraví, hrátky na zahradě nás baví,OR AŠSK - Florbalová liga základních škol.

Projekt Zdravé město iniciovala Světová zdravotní organizace s cílem zlepšit zdraví a kvalitu života obyvatel měst. Vychází ze strategie Světové zdravotní organizace – Zdraví 21 a dokumentu OSN Agenda 21. Město Ústí nad Labem je do projektu Zdravé město zapojeno od roku 2005. Postup ke „Zdravému městu" není však pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu - neobejde se bez spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností.

ZŠ Neštěmická realizovala projekt „12 hodin pro změnu“

Cílem projektu bylo během „12 hodin" změnit prostředí kolem trolejbusových zastávek sídliště Pod Vyhlídkou v lokalitě Krásné Březno a aktivně zapojit žáky, kteří vlastní činností přispějí k zlepšení estetického a sociálního klimatu sídliště, ve kterém žijí.