Podzimní část deratizace

Podzimní část deratizace
15.9.2010
V pondělí 20. září začne na celém území města podzimní vlna deratizace kanalizační sítě a nor potkanů.

   Její ukončení se plánuje na konec října. Finančně se na ní podílí správce kanalizační sítě – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a také Magistrát města Ústí nad Labem. Celkem bude provedeno ošetření 2500 kanalizačních šachet a několika stovek nalezených potkaních nor. Nástrahy budou rovnoměrně položeny na území celého města se zaměřením na jeho nejvíce postižené části, jako jsou městská část Předlice, Klíše, Všebořice, Bukov, Skřivánek, Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř, Vyhlídka, Skalka, Střekov, Severní Terasa a Stříbrníky.

  Podklady pro podzimní část deratizace shromažďuje Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem. Podněty zasílají správci bytového fondu, zástupci sdružení vlastníků bytů, dále městské obvody, firmy i Ústečané. Kromě toho se pracovníci deratizační firmy zaměřují na lokality, kde problémy s přemnoženými potkany přetrvávají již mnoho let a pravidelně se opakují, ať již z důvodu špatných hygienických podmínek v místě výskytu potkanů, havarijním stavem kanalizační sítě nebo bohatou nabídkou potravy. Všechny podklady jsou na odboru životního prostředí zaevidovány, nově objevené lokality zvýšeného výskytu potkanů prohlíží pracovník Odboru životního prostředí.

  Na začátku deratizace je vždy informován místní tisk. Informace v tisku slouží především pro sběr nejaktuálnějších informací o výskytu potkanů na území města a také jako upozornění rodičům dětí a majitelům domácích zvířat o pokládce návnad, které mohou být za určitých okolností dětem i zvířatům nebezpečné.

  Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, který je koordinátorem deratizačních prací, je v pracovním kontaktu s dodavatelskou firmou a předkládá jí všechny podněty na výskyt potkanů získané od občanů a firem. Následně firma dle harmonogramu zahájí pokládku nástrah tak, aby bylo ošetřeno území celého města se zvláštní pozorností k místům zvýšeného výskytu potkanů nebo míst opakovaně problémových. V posledních několika letech se provádí deratizace kanalizační sítě a nor ve městě přípravky Hubex L, Potex, Baraki G a Norat H. První dva uvedené přípravky jsou vhodné pro pokládku do vlhkého prostředí kanalizace, ostatní na ošetření nor. Nástrahy se zavěšují na konopné provázky těsně nad podesty kanalizačních šachet a jejich odběr potkany se tím může velmi efektivně kontrolovat, případně se může nástraha doplňovat. Podmínkou tohoto způsobu ošetřování šachet je možnost jejich odkrytí. Nory se ošetřují tak, žes e nástraha ať už sypká nebo zalitá do vosku vkládá co nejhlouběji do ošetřovaných nor.

  Deratizace probíhá ve třech etapách. V první se provádí základní ošetření nasmlouvaného počtu přístupných kanálů a objevených potkaních nor. V další etapě se provádí kontrola odběru nástrahy ve všech ošetřených kanálech a norách, v případě odběru se doplňuje chybějící nástraha. V poslední etapě se provádí druhá kontrola odběru nástrah a případné doplnění. V průběhu celé podzimní části deratizace, která potrvá cca 6 týdnů, bude Odbor životního prostředí provádět pravidelnou kontrolu. Tato kontrola bude především zaměřena na pečlivost a důslednost provedení zavěšení nástrahy do kanálů a na ošetření nor, na hustotu pokrytí nástrahami kanalizační sítě, na dodržování množství a sortimentu objednaných nástrah a úklid uhynulých potkanů v důsledku prováděné deratizace. V neposlední řadě se kontroluje také to, aby byly nástrahy položeny pokud možno nenápadně, aby se z nor nedaly lehko vytáhnout a aby se pokud možno nedostaly do rukou dětí, nebo nemohly být náhodně pozřeny psy nebo kočkami. Kontrolní dny se provádějí především v městských částech, kde jsou registrovány největší problémy s přemnoženými potkany.

  Účinnost deratizace se pohybuje obvykle kolem 70 – 80 %. Největší odběry nástrah jsou dlouhodobě v oblasti ulic: Sklářská, Sibiřská, Hluboká, Návětrná, V Oblouku, Lipová, Seifertova, Gočárova, ulice Práce, Varšavská, Tolstého, Železničářská, Střekovské nábřeží, Bratří Mrštíků, Karla IV, Purkyňova, Třebízského, Na pile, Hilbertova, Pincova, Ladova, Ve smyčce, SNP, Glennova, Kmochova, V klidu.

  Výskyt hlodavců úzce souvisí s hygienickými závadami (nepořádek kolem kontejnerů, ve sklepních prostorách), technickým stavem kanalizační sítě a v neposlední řadě také s nevhodnými návyky občanů města (splachování zbytků potravin do městské kanalizace). Pokud se nepodaří odstranit tyto závady a návyky, bude třeba v pravidelných deratizacích pokračovat, protože člověk vytváří potkanům ideální podmínky pro jejich rozmnožování a přežití.

  Při přípravě celoplošných deratizací je významná pomoc občanů a správců objektů, kteří nahlašují místa zvýšeného výskytu potkanů a na tato místa je poté přednostně zaměřena pozornost deratizační firmy. Informace o výskytu potkanů přijímá Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem na tel. číslech 475 271 706, 475 271 709, 728 622 568.