Pohádka je školka blízká přírodě

Pohádka je školka blízká přírodě
16.10.2012
Titul školka blízká přírodě získala Mateřská školka Pohádka Bezručova ulice, příspěvková organizace města Ústí nad Labem.

Pohádka je jednou z pěti školek v České republice, které tento titul získaly. Školka se ve spolupráci s Přírodním mateřským klubem Pidi –Midi z Vaňova zúčastnila ročního pilotního projektu - předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice. Jeho obsahem byl cyklus seminářů: Psychologie vztahu k přírodě, Rituály a tradice v přírodě, Hlavní principy alternativního předškolního vzdělávání, Legislativa provozu, Finanční udržitelnost, Sebepéče v pedagogické profesi, Exkurze do lesních MŠ, Zážitkový kurz první pomoci a Komunikace školy s rodiči.

Projektu se celkem zúčastnilo 11 kamenných MŠ a 11 lesních školek či klubů s nimi spolupracujících převážně z Prahy, ale také z Milovic, Tišnova, Plzně a také z Ústí nad Labem.

Podmínkou k získání titulu Školka blízká přírodě byla pravidelná účast pedagogů (případně rodičů z MŠ) na workshopech, navázání partnerství klasické a lesní MŠ a vzájemné navštívení spoluorganizované dětmi, vytváření tzv. kroniky, podpora principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školce a prezentace spolupráce kamenné a lesní školky či klubu.

Projekt finančně podpořila Německá nadace pro životní prostředí DBU a probíhal pro záštitou Ministerstva životního prostředí, ve spolupráci s Asociací lesních MŠ.