Pokladničky pro Tříkrálovou sbírku

Pokladničky pro Tříkrálovou sbírku
16.12.2013
Na Magistrátě města Ústí nad Labem byly zapečetěny pokladničky pro Tříkrálovou sbírku.

Celkem bylo zapečetěno 35 kasiček, s kterými budou koledníci chodit od domu k domu nebo koledovat na ulicích. Veřejnou sbírku pořádá Oblastní charita Ústí nad Labem. Rozpečetění pokladniček bude 15. 1. 2014.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží. Na Tříkrálovou sbírku lze přispět také formou dárcovské DMS nebo přímo na účet. Bližší informace: www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce.