Pokračují další opravy městských komunikací

Pokračují další opravy městských komunikací
5.8.2013
Opravy místních komunikací pokračují v Ústí nad Labem. Kromě oprav jednotlivých výtluků probíhají i celoplošné opravy vozovek.

Výtluky se opravují například v ulici Herbenova. Kromě toho město vyčlenilo finanční prostředky také na celoplošné opravy komunikací. Týká se to vozovek, u kterých stáří a stav asfaltového povrchu, již neumožňuje opravy jednotlivých výtluků. V současné době je takto opravena spojka mezi místními komunikacemi Sládkova a Bezručova. Bezručova ulice se opravuje v úseku od Palachovy po Resslovu ulici. Začala také celoplošná výměna povrchu v ulici Ondříčkova. Další práce budou v rámci finančních možností pokračovat.

Celoplošná oprava Bezručovy ulice

Opravené výtluky v Herbenově ulici

Probíhají opravy v Ondříčkově ulici

Oprava spojky Bezručova - Sládkova ulice