Pomoc lidem bez přístřeší pokračuje

Pomoc lidem bez přístřeší pokračuje
10.2.2012
V pátek 10. 2. 2012 se znovu sešla akční skupina primátora, která se intenzivně zabývá pomocí lidem bez přístřeší v období extrémních mrazů.

Akční skupina zasedala ve stejném složení jako v minulém týdnu, za účasti ředitelů Městské policie, Policie ČR, zástupců neziskových organizací a nově za účasti členů Sboru dobrovolných hasičů. Jednotlivé organizace informovali o průběhu poskytování pomoci, o počtech klientů a možnostech pomoci města.

Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši nelehkou práci a znovu Vám vyjádřit podporu města na financování zásob potravin a nezbytného vybavení po dobu extrémních mrazů,ˮ poděkoval primátor zástupcům neziskových organizací a dalším členům akční skupina primátora.

Primátor Vít Mandík ve čtvrtek odpoledne navštívil společně s náměstkyní primátora Zuzanou Kailovou Oblastní spolek Českého červeného kříže v Thomayerově ulici. Na základě diskuse s dobrovolníky, kteří pomáhají zajistit výjimečný režim provozu byly nadefinovány požadavky na doplnění zásob. V pátek dopoledne bylo kanceláří primátora zajištěno zavezení požadovaných zásob jídla a pití, hygienických a čistících potřeb a vybavení pro přespání dalších osob v prostorách Českého červeného kříže.