Pomoc městu během povodní

Pomoc městu během povodní
13.6.2013
11:30 Povodeň 2013, která postihla i město Ústí nad Labem, přinesla velkou vlnu solidarity a pomoci ze strany měst, sdružení a občanů z celé ČR.

Povodeň se ve městě Ústí nad Labem dotkla řady městských čtvrtí a přilehlých obcí.

„Od prvního dne povodní jsme zaznamenali obrovskou vlnu solidarity ze strany měst, sdružení, organizací, firem a občanů z celé České republiky. Volali nám a nabízeli nejrůznější druhy pomoci, od materiální přes finanční až po pomoc při stavbě hrází a následně odklízení škod. Město Ústí nad Labem si váží této pomoci a všem velice děkuje,“ řekl primátor Mandík.

Do města Ústí nad Labem byly dopraveny potraviny, nářadí, hygienické prostředky, ochranné pomůcky a řada dalšího materiálu, které byly vybrány spontánně či organizovaně, jednotlivci nebo společnostmi. Velké dodávky humanitární pomoci vypravil Český červený kříž a město Varnsdorf. Lidé nabízeli ubytování pro evakuované, stroje a techniku pro odklízení, čluny na obhlídky zatopených částí města apod.

Přihlásilo se velké množství dobrovolníků, kteří byli během povodní nasazeni při stavbách protipovodňových hrází a po opadnutí vody pomohli a stále pomáhají v postižených částech města s odklízením škod.

Na povodňové konto zřízené městem Ústí nad Labem dorazilo k dnešnímu dni 112 tisíc Kč. Všem, kteří přispěli, děkuji. Vybrané finanční prostředky budou použity na odstranění škod po povodni,“ poděkoval primátor Mandík.