Pomoc ohroženým dětem

Pomoc ohroženým dětem
23.3.2009
Primátor Jan Kubata podpořil projekt „Systém včasné intervence“. Zapojí se do něj řada institucí.

   Projekt Ministerstva vnitra se osvědčil například v Ostravě, Hradci Králové nebo v Praze. Pomoci by měl dětem, které jsou ohrožené sociálně patologickými jevy, trestnou činností, zanedbáváním nebo zneužíváním. Nastavený je tak, že jednotlivé státní, samosprávné nebo nestátní instituce spolu komunikují a spolupracují na jednotlivých případech.

   Pokud se Ústí nad Labem k tomuto projektu připojí, stane se tak v příštím roce. Kromě města se do něj zapojí například justiční nebo školská zařízení včetně pedagogicko psychologických poraden, dále Policie ČR, městská policie, lékaři a zdravotnická zařízení a nestátní organizace které nebudou pracovat jen s ohroženými dětmi, ale také s jejich rodinami. Dominantní roli bude v celém systému hrát OSPOD (místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí).