Pomoc pro vlastníky zaplavených bytů

Pomoc pro vlastníky zaplavených bytů
22.7.2013
Finanční pomoc lidem, jejichž byty zaplavila v červnu velká voda, schválila rada města. Lidé mohou o peníze žádat do konce října.

Na návrh primátora Víta Mandíka radní rozhodli, že každému vlastníku zaplavené bytové jednotky poskytnou příspěvek ve výši dvacet tisíc korun na obnovu. Peníze lidé dostanou podle svého rozhodnutí buď v hotovosti, nebo na účet.

„Lidé, jejichž byty byly zaplaveny, jsou ve složité situaci. Byly sice vyhlášeny dotační tituly pro čerpání finančních prostředků na obnovu zasažených domácností po povodni (např. z Ministerstva pro místní rozvoj). Čerpání financí z těchto zdrojů je administrativně a časově velmi náročné. Považovali jsme proto za potřebné zajistit pokud možno jednoduchou formou finanční pomoc lidem, které ničivá povodeň zasáhla,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Nárok na výplatu příspěvku je třeba uplatnit do 31. října 2013. Žadatel může být pouze fyzická osoba a nesmí být zároveň dlužníkem města. Lidé, kteří byli povodní postiženi, budou o finanční pomoci informování městem písemně. V dopise budou pokyny potřebné k podání žádosti.

Příspěvek představuje celkovou částku 3,1 milionu korun. Peníze budou použity z rozpočtové kapitoly, kterou vytvořil primátor Mandík vzhledem k úspěšnému hospodaření města v roce 2012.

Ve městě bylo vyplaveno celkem 155 bytových jednotek. Nejvíce 78 na Střekově. V obvodě Neštěmice to bylo 47 bytů a v obvodě Město 30.