Poplatek za odpad bez sankcí do října

Poplatek za odpad bez sankcí do října
5.9.2014
Poplatek za komunální odpad mohou občané Ústí nad Labem zaplatit až do konce října. Nehrozí jim za to sankce z prodlení.

Podle vyhlášky je poplatek splatný k 30. červnu, ale vedení města rozhodlo o odpuštění sankcí všem, kteří zaplatí poplatek za rok 2014 do 30. října 2014. Naopak byl stanoven další postup proti dlužníkům.

Poplatek za komunální odpad mají povinnost zaplatit všichni občané města a trvalým pobytem na území města Ústí nad Labem s výjimkou dětí do věku tří let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší věku 3 let. Poplatek se i v letošním roce vybírá dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, účinné od 1. 1. 2013 (v předchozích letech se poplatek vybíral dle dříve platných OZV) – tato je zveřejněna také na www.usti-nad-labem.cz v oddíle veřejná správa – vyhlášky města.

Výše poplatku je pro rok 2014 stále 500 Kč na 1 občana a kalendářní rok. Termín splatnosti byl do 30. 6. 2014, a to na bankovní účet č. 882833329/0800. Pokud jste ještě neprovedli úhradu za letošní rok, je možné poplatek za komunální odpad bez veškerých navýšení uhradit nejpozději do konce října letošního roku. Při platbě použijte variabilní symbol – tím je rodné číslo plátce bez lomítka (rodné číslo musí obsahovat číslice jak před lomítkem, tak nepřerušovaně i číslice za lomítkem).

Pokud bude poplatek placen na více osob (např. za rodinné příslušníky), je nutné doručit na inkasní oddělení vyplněné a podepsané Oznámení společného zástupce. Pokud jste již Oznámení po 1. 1. 2011 inkasnímu oddělení předali a nechcete nahlásit žádné změny oproti původnímu Oznámení, není nutné vyplňovat a podávat formulář znova. Pokud poplatek hradíte za více osob, je vždy nutné uhradit poplatek pod variabilním symbolem plátce, tedy toho, kdo se v Oznámení uvedl jako plátce za ostatní poplatníky a formulář podepsal.

Občané mohou poplatek také uhradit přímo v pokladně inkasního oddělení MmÚ, zde je možné využít i možnosti úhrady poplatku bankovní kartou. Přitom si občané mohou přímo na inkasním oddělení ověřit, že městu na tomto poplatku nic nedluží.

Pokladní hodiny:

Pondělí

   8,00 – 11,00

   13,00 – 17,00

Úterý

   8,00 – 11,00

   13,00 – 15,00

Středa

   8,00 – 11,00

   13,00 – 17,00

Čtvrtek

   8,00 – 11,00

   13,00 – 15,00

Pátek

   8,00 – 11,00

Adresa:

   Magistrát města Ústí nad Labem

tel. 475 271 575

475 271 594

 

   finanční odbor, inkasní oddělení

475 271 596

475 271 551

 

   Velká Hradební 2336/8

475 271 111

475271656

401 00

   Ústí nad Labem

e-mail : ivana.vitova@mag-ul.cz