Porada ředitelů ústeckých škol a školských zařízení

Porada ředitelů ústeckých škol a školských zařízení
29.2.2012
Včera proběhla v budově magistrátu za účasti náměstkyně primátora Heleny Kubcové pracovní porada ředitelů ústeckých škol a školských zařízení.

V úvodu jednání uctili účastníci minutou ticha památku nedávno zesnulého ředitele ZŠ Pod Vodojemem Mgr. Jaroslava Chodovského. Ve vlastním průběhu porady byla diskutována různorodá témata od rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací, přes chystané změny v legislativě týkající se vzdělávání, ale i záškoláctví, rozvojové programy, problematiky přípravných tříd při základních školách. V závěru byl představen i projekt „PRUT“, jehož hlavním cílem je podpora výuky průřezových témat na základních školách v celé České republice.
Mezi pozvanými hosty byli kromě náměstkyně primátora města Ústí nad Labem Heleny Kubcové například i Miroslav Hyška z České školní inspekce, pracovníci příslušných odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje, paní Hana Drncová z Úřadu práce a další.

Jsem samozřejmě ráda, že jsem se dnešní porady ředitelů ústeckých škol a školských zařízení osobně zúčastnila. Školství v Ústí nad Labem považuji bez nejmenšího náznaku fráze za jedno z nejdůležitějších témat města a při této příležitosti jsem ráda, že se mi pro rok 2012 podařilo prosadit nesnížit ústeckým školám rozpočty. To považuji za své první, ale zatím jen malé vítězství. Na dnešním jednání mne potěšila odbornost vystupujících a racionální přístupy všech zúčastněných,“ shrnula náměstkyně Kubcová.