Poskytovatelé sociálních služeb se obracejí na ministerstvo

Poskytovatelé sociálních služeb se obracejí na ministerstvo
4.5.2011
Jde o apel a protest vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), které svými kroky již přímo ohrožuje existenci některých poskytovatelů sociálních služeb v kraji.

   Setkání na Krajském úřadě se zúčastnila řada zástupců poskytovatelů sociálních služeb. Představitelé Ústeckého kraje, měst, obcí a zástupci neziskových organizací se společným otevřeným dopisem obrátili na ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka, kde se mimo jiné uvádí:
Dne 8.3.2011 byl doručen Ústeckému kraji dopis z MPSV, ve kterém bylo oznámeno, že se pozastavuje příjem individuálních projektů krajů na zajištění vybraných druhů sociálních služeb v rámci výzvy č. 5 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podle sdělení MPSV dosud není jasné, zda a kdy bude příjem projektů obnoven. Pro řadu poskytovatelů služeb, kteří se do projektu dosud přihlásili a byli úspěšní je tato informace velmi nepříjemná, protože může přímo ohrozit existenci některých organizací.

   „Jedná se o velmi vážnou záležitost, která může mít velké negativní dopady. V Ústeckém kraji se jedná konkrétně o 46 poskytovatelů, kteří zajišťují 84 sociálních služeb, počet zaměstnanců v těchto službách v rámci projektu je 626 osob a souhrnně se jedná o 7 062 klientů,“ uvedla radní Jana Ryšánková.

  Náměstkyně ústeckého primátora Zuzana Kailová dodala, že je velmi znepokojena vzniklou situací a vítá aktivitu Ústeckého kraje v této oblasti. Podle ní je nereálné, aby výpadek financí ze strany ministerstva doplnila města ze svých rozpočtů. Reálně by to znamenalo radikálně omezit provoz některých sociálních služeb. Podobně se vyjádřili i představitelé děčínského a mosteckého magistrátu a dalších měst.

   Účastníci setkání upozornili, že obdobná situace je i v dalších krajích. Omezení financí ze strany MPSV pro poskytovatele sociálních služeb by se dotklo nejen samotných sociálně potřebných, ale i provozovatelů služeb. Teplická Arkádie by musela uvažovat například o redukci zaměstnanců. Podobné dopady potvrdily i další neziskové organizace. V diskuzi byla několikrát zdůrazněna nutnost neustálé komunikace s MPSV.

   „Ústecký kraj má poměrně dobře vymezenou síť sociálních služeb,“ uvedl Tomáš Kříž, krajský zastupitel a předseda sociální komise Rady Ústeckého kraje. „V důsledku postupu MPSV by v kraji byl ohrožen provoz azylových domů, nízkoprahových zařízení pro mládež, intervenční centrum a další služby,“ dodal Kříž. Proto je třeba zamezit dalšímu poklesu státních prostředků na provoz sociálních služeb, ke kterému dochází již několik let po sobě. Účastníci se shodli, že v tlaku na MPSV budou dále pokračovat a nevyloučili ani uspořádání protestních a nátlakových akcí. Další postup závisí na reakci ministerstva.