Povodeň zasáhla i koupaliště v Brné

Povodeň zasáhla i koupaliště v Brné
12.6.2013
13.00 Povodeň zasáhla i část termálního koupaliště v Brné. V areálu se intenzivně pracuje na odstranění škod, které voda napáchala.

Došlo k poškození menší části technologie strojovny, zatopeny byly některé travnaté plochy, části pro bazény, vyplaveno bylo celé sportoviště pro beach volejbal a poškozeny byly i části cesty podél řeky.

Nyní probíhají intenzivní práce na odstranění škod a provedení oprav tak, aby po schválení hygienou mohl být areál přírodního koupaliště v Brné co nejdříve znovu zpřístupněn pro veřejnost,“ ujistil primátor Vít Mandík.

O termínu otevření budou Městské služby informovat veřejnost prostřednictvím webových stránek (www.msul.cz).

V současné době je plně v provozu koupaliště na Klíši a prozatím zůstávají otevřené také Městské lázně.