Pozor, začal odvoz odpadu!

Pozor, začal odvoz odpadu!
11.3.2010
V Ústí nad Labem začal svoz velkoobjemového odpadu, který, narozdíl od předchozích let, proběhne pouze na jaře.

V současné době svoz probíhá v oblasti Klíše a do konce března ještě zahrne Předlice, Hostovice, Vaňov, Skřivánek, Stříbrníky, Důlce, ulice Hoření, Londýnskou, Panskou a Revoluční. Pak dojde na oblast od železničního mostu směrem na Vaňov. V dubnu to budou Střekov, Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Budov, Olešnice, Olšinky, Kojetice a Nová Ves. V květnu přijdou na řadu Severní Terasa, Stříbrníky a Dobětice, na přelomu května a v červnu se odpad začne odvážet z Neštěmic. Svoz objemného odpadu bude ukončen 15. června v Krásném Březně.

„Jsem ráda, že se svoz podařilo i přes výraznou redukci rozpočtu města alespoň jednou v roce zachovat. Chtěla bych připomenout, že mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu, odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení - např. ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory nebo monitory. Použitá elektrozařízení odkládejte na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů“, vyzývá Ústečany náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Kompletní harmonogram svozu najdete v posledním čísle Městských novin či na webových stránkách města.

Již toto pondělí se budou vydávat (od 15. do 19. března 2010 od 8 do 18 hod.) ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova) vaky pro jarní svoz odpadu ze zeleně. Naplněné vaky připravené k odvozu musí být přistaveny na místě přístupném svozové technice (u vozovky).