Pozvánka na slavností otevření nové naučné stezky

Pozvánka na slavností otevření nové naučné stezky
29.4.2016
Na 1. máje bude ve 14 hodin zahájena akce s názvem Prvomájový kopec zábavy.

Program začíná u bývalého popraviště pod Větruší (z Větruše po červené turistické značce) slavnostním odhalením úvodní cedule nové naučné stezky, poté zahraje jednu ze svých pohádek Sváťovo dividlo. Program bude pokračovat v areálu Ústeckého podzemí, kde se mohou nejen děti těšit na animační program DanceMission.CZ, malování na obličej a tvořivou dílnu.

 


Informace k naučné stezce

Nová Naučná stezka Větruše popraviště – Ústecké podzemí se skládá celkem ze čtyř naučných cedulí, mapujících historii města Ústí nad Labem jako královského města, bombardování města v roce 1945, přírodní a geologické poměry. Na vytvoření stezky a tvorbě naučných cedulí spolupracovalo oddělení cestovního ruchu magistrátu města, Muzeum města Ústí nad Labem a Ústecké podzemí (Muzeum civilní obrany).