Práce u přednádražního prostoru finišují

Práce u přednádražního prostoru finišují
24.9.2009
Do konce roku se cestující i Ústečané dočkají zmodernizovaného okolí u hlavního nádraží s tím, že trolejbusy směrem na Střekov už nebudou jezdit přes Mírové náměstí.

   "Od autobusového nádraží budou autobusy a trolejbusy směřovat k hlavnímu nádraží, odtud pak na Střekov přes most E. Beneše. Doprava v centru města se tak zklidní a vrátí se k původním trasám“, řekl náměstek primátora Jan Řeřicha, který si osobně zkontroloval průběh staveb v centru Ústí nad Labem.

   V brzké době se začnou osazovat sloupy trolejového vedení od autobusového k nádraží hlavnímu. U hlavního nádraží v těchto dnech probíhají dokončovací práce na výstavbě obrubníků a začíná se pracovat na výstavbě dvou nových nástupišť. „Doposud tu bylo nástupiště jedno, vybudováním dalšího se provoz zrychlí a zvětší se také přepravní kapacita“, uvedl Řeřicha a dodal, že práce v navazující ulici v Jirchářích se také dokončují.

   Podle plánu probíhá také rekonstrukce městského muzea. „Jde o starou budovu v centru města, která mnoho let neprošla rozsáhlou rekonstrukcí. Je tedy samozřejmé, že při rekonstrukci starého domu jsme občas příjemně, ale i nepříjemně překvapeni. Nepříjemně nás překvapilo, že stavební konstrukce je v horším stavu než jsme předpokládali. Oproti tomu jsme zažili také příjemná překvapení, například když se při bourání příčky objevily krásně zachovalé původní zdobené dveře, nebo když jsme v suterénu objevili místnost, o které nikdo nevěděl “, vysvětlil náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Do pololetí příštího roku budou probíhat hrubé práce, poté nastoupí druhá etapa, kdy se budou zprovozňovat technologické části, kompletovat se bude elektroinstalace a v poslední etapě se bude objekt vybavovat a předávat muzejníkům.

   Práce začaly také na budově C a D ústeckého Domu kultury. Prostory se nyní vyklízí a bourají se příčky tak, aby se mohlo začít se stavbou výtahů a opravou schodiště. Zároveň se mění okna. „Práce jsou rozvrženy tak, aby se o příštích prázdninách mohl do této části přestěhovat Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem. „Vznikne tu více kluboven, které budou nově vybaveny tak, aby odpovídaly moderním požadavkům pro mimoškolní činnost. Děti budou mít k dispozici dva větší sály, které bude možné využít pro pohybové aktivity a hry. V pavilonu D bude divadlo s klasickým jevištěm a hledištěm. Ten určitě uvítají kroužky se zaměřením na dramatickou scénu. Navíc se zde mohou konat různé přednášky nebo besídky“, prozradil Řeřicha a na závěr přidal jednu zajímavost: „Vstupní schodiště do kulturního domu se dělá poměrně dlouhou dobu, protože co stupeň, to jeden den. Část jednoho stupně totiž váží přes 400 kilogramů, není tedy možné ji položit na nevytvrzený materiál a musí se čekat do dalšího dne, aby se mohlo pokračovat“.


Suterén ústeckého muzea


Přednádražní prostor


Schodiště u Domu kultury v Ústí nad Labem