Práce z ulice Stará se přesouvají Na Spojku

Práce z ulice Stará se přesouvají Na Spojku
14.4.2014
Dne 13. 4. 2014 byla dokončena velkoplošná oprava komunikace Stará v úseku Na Spojce – Sociální péče. Práce se nyní přesunou do ulice Na Spojce.

Frézování v ulici Na Spojce bude provedeno ve dnech 19. a 20. 4. 2014. Práce budou opět prováděny za úplné uzavírky. Následně bude opět za provozu prováděna výšková úprava prvků inženýrských sítí a vyrovnávky pod novou živičnou vrstvu. Pokládka nové živičné vrstvy bude realizována o víkendu 26. 4. – 27. 4. 2014, opět za úplné uzavírky. Po oba víkendy, kdy bude komunikace Na Spojce uzavřena, bude ve směru od ul. Bělehradská umožněn vjezd dopravní obsluze ulic Sienkiewiczova, Presslova a Červený vrch. Pro ostatní dopravu bude vedena objízdná trasa obousměrně ulicemi Bělehradská a Stará. Provoz MHD bude zachován v plném rozsahu, trolejbusy budou o víkendech nahrazeny autobusy.

Opět si dovolujeme požádat řidiče, aby respektovali přechodné dopravní značení a umožnili bezproblémový průběh opravy.

Stará ulice před a v průběhu opravy.