Pracovní setkání vedení města s velvyslancem

Pracovní setkání vedení města s velvyslancem
18.2.2015
Na základě žádosti Petra Gandaloviče, velvyslance ČR v USA, proběhne pracovní jednání s vedením města.

Velvyslanec Petr Gandalovič požádal vedení města o schůzku. Vedení města setkání s velvyslancem zorganizovalo a schůzka se uskuteční 22. 2. 2015 v 11 hodin na půdě Magistrátu města Ústí nad Labem v zasedací místnosti primátora města.

Tato schůzka předchází návštěvě velvyslance USA Andrew H. Schapiro, který navštíví Ústí nad Labem dne 26. 2. 2015.