Pracovní skupiny nové Strategie rozvoje města

Pracovní skupiny nové Strategie rozvoje města
11.12.2013
Svou činnost zahájily pracovní skupiny nové Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na setkání, kterého se v zasedací místnosti zastupitelstva zúčastnila téměř stovka lidí.

Strategie rozvoje města se připravuje na období 2015 – 2020. Pracovních skupin, jmenovaných radou města, je celkem pět a zabývají se tématy Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy, Doprava, Životní prostředí, Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti, Kultura, sport a cestovních ruch.

Skupiny jsou zastoupeny volenými zástupci města, odbornými úředníky magistrátu a řadou externích subjektů, veřejných i soukromých. Účastníci úvodního setkání byli seznámeni s projektem a jeho hlavními cíli a aktivitami, byly jim představeny základní principy strategického řízení a potřebnost strategických dokumentů pro město a byla jim vysvětlena role a úkoly pracovních skupin v celém procesu přípravy Strategie. Ty se od nového roku budou scházet samostatně, aby se již konkrétně mohly věnovat přímo svým tématům.