Pracovníci v sociální sféře se musí stále vzdělávat

Pracovníci v sociální sféře se musí stále vzdělávat
18.5.2011
Shodli se na tom účastníci závěrečné konference k projektu "Rozvoj profesního vzdělávání pracovníků přímo obslužné péče".

   Akce se konala pod záštitou náměstkyně primátora Zuzany Kailové. "Vážím si všech účastníků konference, kteří se rozhodli pomáhat potřebným. Jak všichni víme, práce v sociální oblasti je velmi náročná, vyžaduje plné nasazení a často nekončí v přesně stanovený čas. Je to práce namáhavá a vyčerpávající, ale také krásná a naplňující" zmínila při zahájení konference náměstkyně.

  Projekt byl zpracován za podpory Statutárního města Ústí nad Labem. Organizátorem pak byla Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR. Účastníci konference, mezi nimiž byli také hosté z Pirny, se zaměřili například na alternativní komunikaci s klienty, zapojení klientů se zdravotním postižením do vzdělávacích programů či nácvik práce s autistickými klienty.