Přání primátora stoletým jubilantkám

Přání primátora stoletým jubilantkám
19.8.2013
Stoleté jubileum oslavily v Domově seniorů v Doběticích Marie Divíšková a Květuše Chmelařová.

K významnému výročí jim popřálo Statutární město Ústí nad Labem. „Je potěšitelné, že se v našem městě lidé dožívají tak požehnaného věku. Oběma dámám přeji hodně zdraví a životního elánu,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Marie Divíšková pracovala celý život jako účetní. Jejím koníčkem byly květiny. Pěstovala je na zahrádce, a dokud jí to zdraví dovolilo, věnovala se jim i v domově seniorů.

Květuše Chmelařová pracovala v jeslích na Růžovém paloučku, kde byla i vedoucí. V domově se ráda účastní společenských akcí a občas zajde i na kroužek cvičení. Ráda se zapojuje do mezigeneračních soutěží, kdy se seniory soutěží děti z mateřských školek.