Metropolnet začne připravovat strategii společnosti

Metropolnet začne připravovat strategii společnosti
12.12.2014
Sešlo se nově jmenované představenstvo společnosti Metropolnet a.s.

Společnost Metropolnet a.s. je vlastněná městem a poskytuje zejména IT služby.Předsedou představenstva byl jmenován pan Jiří Knápek, místopředsedou pan Radim Bzura, který uvedl: „Jsem velmi rád, že mohu přispět k tomu, aby se společnost Metropolnet stala standardní technickou a apolitickou společností, která bude poskytovat služby městu a veřejnosti“.

Představenstvo rozhodlo mimo jiné o tom, že do budoucna budou i menší zakázky poptávány přes "elektronická tržiště" a větší dle zákona o zadávání veřejných zakázek. K tomu bude připravena právní analýza a metodika tak, aby byla společnost maximálně otevřená a transparentní. Představenstvo rozhodlo dále o tom, že společnost bude do budoucna poskytovat informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s ohledem na další platnou legislativu - zejména zákon o přístupu k osobním údajům. Po důkladné analýze stávajícího finančního právního a technického stavu společnosti, bude ve spolupráci s vlastníkem, připravena strategie společnosti pro následující roky.

Pro bližší informace kontaktujte místopředsedu představenstva Radima Bzuru, tel: 602240148.