Představitelé města jednali se sportovními kluby

Představitelé města jednali se sportovními kluby
11.7.2012
Se zástupci sportovních klubů se sešli představitelé města. Primátor Vít Mandík jim poděkoval za reprezentaci Ústí nad Labem a práci s mládeží.

Schůzky se zúčastnili radní Arno Fišera a Josef Macík. Vedení města ocenilo, že ústečtí sportovci dosáhli v řadě soutěží vynikající výsledky a to i přes potíže v získávání finančních prostředků. Součástí jednání byla diskuse o tvorbě rozpočtů na příští rok.

„Byla to první schůzka na této úrovni. Otevřeně jsme probrali finanční situaci klubů a možnosti, které město v oblasti financování sportu má a domluvili jsme se na další perspektivě,“ řekl radní Arno Fišera.

Primátor seznámil účastníky schůzky se záměry města při sestavování rozpočtu. Hlavním cílem při financování sportu bude podpora sportovních aktivit dětí a mládeže.

„Město vždy podporovalo sport a budeme v tom i v nelehkých ekonomických podmínkách pokračovat. To, že se zaměříme na sport pro děti a mládež, je logický krok. Výchova mladé generace je pro nás prioritou a peněz věnovaných na tento účel nebude nikdy dost,“ uvedl primátor Mandík.

Sportovní funkcionáři zastupující fotbal, hokej, basketbal a volejbal na schůzce poděkovali vedení města za podporu věnovanou sportu. Sportovní kluby i město budou pokračovat v hledání dalších zdrojů financování. O situaci budou jednat na další schůzce.