Předvánoční setkání s předškoláky

Předvánoční setkání s předškoláky
8.12.2010
Za budoucími prvňáčky se do ústecké Základní školy Palachova vypravila náměstkyně primátora Helena Kubcová.

   „S panem ředitelem jsme prošli učebny, podívali se na nabídku kroužků a shlédli vystoupení ve školní tělocvičně. Asi nejvíce mne zaujala výstava keramiky a právě vystoupení malých tanečníků. Nabídka kroužků je v této škole velmi pestrá a určitě pro rodiče budoucích školáků důležitá“, řekla po prohlídce školy Kubcová.

  Základní škola Palachova byla kdysi školou plaveckou. Nyní se více orientuje na mimo-školní aktivity všeho druhu včetně florbalu či dramatického kroužku. Zápisy prvňáčků jsou připraveny na 19 – 20. ledna. Podle ředitele školy Marka Plcha se jako každoročně chystá otevření dvou prvních tříd. Škola také od září letošního roku nabízí přípravnou třídu, která je zcela zaplněna.