Přehlídka trofejí

Přehlídka trofejí
16.4.2010
Náměstkyně primátora Bc. Zuzana Kailová zahájila okresní přehlídku trofejí zvěře ulovené v roce 2009 v honitbách okresu Ústí nad Labem.

   Přehlídka trofejí je k vidění v budově Okresního mysliveckého spolku v Trmicích. Po zahájení si v doprovodu a při odborném výkladu doktora Miroslava Machala, předsedy OMS ČMMJ v Ústí nad Labem, prohlédla celou expozici, která je rozdělena podle druhů zvěře. Závěrem při podpisu pamětní knihy popřála myslivcům mnoho úspěchů v jejich další činnosti nejen v oblasti chovu a lovu zvěře, ale i při chovu a výcviku loveckých psů jako jejich nepostradatelných pomocníků.

   Přehlídka je otevřena veřejnosti až do neděle 18. 4. do 13:00 hodin. Ke shlédnutí je téměř 400 trofejí spárkaté zvěře včetně několika významných tzv. medailových trofejí, které jsou pro orientaci zvlášť označeny. V případě zájmu získá každý návštěvník odborný výklad.