Preventivně bezpečnostní akce v Krásném Březně

Preventivně bezpečnostní akce v Krásném Březně
3.8.2012
Preventivně bezpečnostní akce se z iniciativy primátora Víta Mandíka uskutečnila v Krásném Březně. Primátor tak reagoval na stížnosti občanů obtěžovaných hlukem a nepořádkem.

Akce se účastnili strážníci Městské policie, Policie ČR, pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a krajské pobočky úřadu práce. Cílem kontroly bylo mimo jiné zjištění platnosti nájemních smluv, úhrady stanoveného nájemného a péče zákonných zástupců o nezletilé děti. Některé stížnosti totiž upozorňovaly na to, že v ulicích do pozdních hodin pobíhají děti, o které se nikdo nestará.

„Občané na podobné negativní jevy poukazují a jejich stížností přibývá. Chtěli jsme si ověřit skutečný stav a pracovníci příslušných orgánů na místě řešili zjištěné nedostatky. Spolupráce mezi jednotlivými složkami, které se na akci podílely, byla velmi dobrá. V těchto kontrolách budeme pokračovat,“ uvedl primátor Mandík.

Kontrola probíhala v několika domech v Janáčkově ulici a pokračovala v ubytovně Freedom. Ve čtyřech případech bylo zjištěno, že zákonní zástupci v době kontroly neměli pro nezletilé děti k dispozici základní potraviny. Tyto rodiny sociální pracovnice znovu navštíví, protože matky sdělily, že základní potraviny pro děti budou ráno nakupovat. Při samotném zásahu byl zjištěn jeden mladistvý, který byl pod vlivem omamné látky. Policisté jej identifikovali a záznam předají k dalšímu řízení.

Během akce se strážníci a policisté zaměřili také na kontroly odstavených vozidel, zda mají v pořádku pojištění nebo technickou kontrolu. Policejní hlídky zkontrolovaly celkem 78 osob a 15 motorových vozidel. Objevily jedno provozované vozidlo bez registrační značky a tři auta bez technické kontroly. V 18 případech byly provedeny testy se zaměřením na alkohol a omamné látky.