Primátor inicioval kontroly ubytoven

Primátor inicioval kontroly ubytoven
20.9.2011
V pondělí byly primátorem města Ústí nad Labem Vítem Mandíkem provedeny kontroly vytypovaných ubytoven v Ústí.

V návaznosti na předešlé kroky řešení situace sociálně vyloučených lokalit byla v pondělí operativně primátorem Mandíkem zorganizována kontrola tří ubytoven. Kontrolovala se ubytovna v ulici Purkyňova na Střekově, ubytovna Freedom v Krásném Březně a ubytovna Na Nivách v Předlicích.

Kontrola byla provedena za asistence strážníků Městské policie. Kromě primátora města Víta Mandíka a náměstkyně primátora Zuzany Kailové se jí za magistrát zúčastnil tajemník úřadu a zástupci stavebního odboru, odboru sociálních věcí a živnostenského odboru. Odpoledne byla svolána schůzka aktérů, kteří kontrolu prováděli. Vzhledem ke zjištěným nedostatkům v ubytovnách byla primátorem následně svolána i další večerní kontrola, která poskytla doplňující informace ke skutečnému stavu v objektech i jejich okolí. K této kontrole ubytoven provedené mezi 21-22 hodinou se kromě všech dopoledních účastníků připojil i náměstek primátora Jan Řeřicha, velitel Městské policie.

„Podobné neohlášené kontroly ubytoven na území města Ústí nad Labem budou probíhat opakovaně, dokud nebude zaznamenáno výrazné zlepšení stavu,“ konstatoval primátor Vít Mandík.

S výsledky šetření ve zmíněných ubytovnách bude nadále pracovat Akční skupina. V nejbližší době na jejím jednání budou naplánovány obdobné kontroly ostatních ubytovacích zařízení, kterých se zúčastní navíc zástupci cizinecké policie, hasičů a živnostenského úřadu. S kontrolami se bude pokračovat tak dlouho, dokud nedojde k výraznému zlepšení jak samotných ubytoven, tak i ke kvalitativnímu posunu v jejich okolí.