Primátor jednal o opravách v zoo

Primátor jednal o opravách v zoo
9.4.2013
Se stavem objektů v zoologické zahradě se seznámil primátor Vít Mandík. S vedením zahrady jednal o potřebných opravách

Primátor si prohlédl například expozice tuleňů nebo orangutanů a exotárium a zajímal se o úpravy, které je zapotřebí ke zlepšení stavu zařízení v zoo udělat.

„Zoologická zahrada hraje v našem městě významnou roli. Je místem, které často navštěvují místní lidé i návštěvníci z jiných měst a také zahraniční turisté. Je to příjemné místo k procházkám a relaxaci a pokládám za důležité, aby na své atraktivitě neztrácelo. Proto je samozřejmé, že v zoo chystáme nové investice, ale myslíme také na nutné opravy a rekonstrukce. Řešíme proto i s tím spojený úkol a to je hledání zdrojů, z kterých budeme tyto práce financovat,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Primátor plánuje předložit radě města ke schválení uvolnění finančních prostředků určených jako zdroj na nutné opravy. Zároveň primátor zadá zpracování projektové dokumentace na exotárium, na expozici orangutanů a na bazén pro tuleně.