Primátor jednal s muzejníky

Primátor jednal s muzejníky
2.12.2009
O dalším osudu ústeckého muzea, o financích a přípravách na stěhování, ale také o větší spolupráci s městem dnes jednal Jan Kubata se zaměstnanci muzea.

   Hlavním bodem setkání byly finance. „Je mi jasné, že Muzeum města Ústí nad Labem je výjimečná instituce, která projde velkými změnami. Proto jsem rád, že pro příští rok dostanete od města devět a půl milionu korun, tedy částku, která zajistí platy 17 muzejníkům. Faktem je, že město letos hospodaří s mínus sto osmdesáti miliony korun a šetřit se musí. Vím o mnoha způsobech, kde šetřit můžete. Nejde ale o oblast zaměstnaneckou, nýbrž manažerskou a tam máte rezervy", řekl na úvod setkání Jan Kubata. Dále navrhl, aby muzeum více spolupracovalo s městem. „Máme Odbor strategického rozvoje, který pro město získal neuvěřitelné peníze z evropských fondů. Máme Odbor investic, máme městské služby. Proč se nespojit a nespolupracovat například při přestěhování muzea z náhradních prostor do nově zrekonstruované budovy", vyzval Kubata s tím, že navrhl vytvoření nové pracovní skupiny, která by měla spojit nejen Muzeum s městem, ale také se společností Collegium Bohemicum, která je zaměřená na kulturní dědictví spoluvytvářené v českých zemích německy mluvícím obyvatelstvem.

   Vytvoření pracovní skupiny očekává Jan Kubata ve velmi brzké době. „Jen tak můžeme velmi intenzivně jednat o budoucí podobě nového muzea, na jehož rekonstrukci se nám podařilo získat přes 300 milionů korun, velmi intenzivně můžeme jednat také s různými nadacemi o finanční spoluúčasti"„ zakončil setkání s muzejníky Kubata.