Primátor na krajské povodňové komisi

Primátor na krajské povodňové komisi
2.6.2013
22:25 Jednání krajské povodňové komise se v neděli večer zúčastnil primátor Vít Mandík. Informoval o opatřeních, které kvůli velké vodě připravilo město Ústí nad Labem.

Hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka požádal o vyhlášení stavu nebezpečí pro části správního území obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem: „Komisi jsem informoval o situaci, kterou v pondělí očekáváme v Ústí nad Labem i v jeho bezprostředním okolí. Stoupající voda v Labi a v Bílině do značné míry omezí fungování města,“ uvedl primátor Mandík.

Komise se také zabývala požadavky, s kterými se chce obrátit na stát. Jedná se především o opatření na Vltavské kaskádě s ohledem na stoupání Labe v Ústeckém kraji, aby bylo možné plně využít připravená protipovodňová opatření. Kraj požádá o účast armády při využití čerpadel u povodňových stěn a také při odklízení následků.