Primátor města se setkal s ministrem vnitra

Primátor města se setkal s ministrem vnitra
23.8.2013
S ministrem vnitra Martinem Pecinou jednal primátor Vít Mandík. Ministr navštívil Ústecký kraj a město Ústí nad Labem.

Tématem cesty bylo seznámení s bezpečnostní situací v kraji zejména s ohledem na sociálně vyloučené lokality. Setkání se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Oceňuji, že si našel i v tomto vypjatém období čas, navštívil naše město a jednal s námi o závažných problémech, s kterými se potýkáme v bezpečnostní a sociální oblasti. Seznámil jsem pana ministra se situací i s opatřeními, která přijímáme. Dohodli jsme se s panem ministrem, že tyto otázky budeme řešit ve spolupráci s ministerstvem financí a ministerstvem práce a sociálních věcí,“ uvedl primátor Mandík.

V tomto směru primátor zvláště zdůraznil úspěšnou spolupráci Policie ČR a městské policie. Je však řada věcí, které město samo nevyřeší, nemá k tomu dostatek prostředků ani pravomocí. „S žádostí o pomoc jsme se nyní obrátili na pana ministra Pecinu,“ dodal primátor Mandík.