Primátor: peníze dívčímu sboru

Primátor: peníze dívčímu sboru
10.3.2010
Primátor města Jan Kubata se rozhodl finančně podpořit dvě akce Komorního sboru Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně.

Dívčímu komornímu sboru PF UJEP nebyl kulturní komisí RM schválen finanční příspěvek na festival do Idaho v USA. Vedoucí sboru Vladimír Kuželka proto požádal město o peníze na Slavnostní koncert k 20. výročí založení souboru a na jeho účast na 21. Mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS Pardubice 2010. Celkem se jedná o 55 tisíc korun. Návrh primátora na uvolnění těchto prostředků však budou muset ještě schválit radní.
„I když nám v rozpočtu města kvůli ekonomické krizi chybí 200 miliónů korun, univerzitní akce a projekty je třeba podporovat“, uvádí Kubata.