Primátor poděkoval velitelům městské policie

Primátor poděkoval velitelům městské policie
30.1.2013
Velitelský sbor Městské policie přijal primátor Vít Mandík. Při setkání zhodnotili výsledky loňského roku a projednali úkoly strážníků v roce 2013.

Strážníci městské policie řešili v roce 2012 přestupky v dopravě a veřejném pořádku, kontrolovali dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Ústí nad Labem. Úzce spolupracovali se složkami integrovaného záchranného systému a se zástupci veřejné správy.

Velitelům městské policie jsem poděkoval za odvedenou práci v loňském roce. Přínos strážníků je pro město neoddiskutovatelný a zaslouží si naše uznání. Řada z nich se s touto prací ztotožnila a zůstává jí řadu let věrna. Naši strážníci dosáhli vysoké profesionality. Očekávám, že v letošním roce bude ze strany městské policie kladen ještě větší důraz na udržování veřejného pořádku, ochranu majetku a bezpečnosti a zdraví obyvatel města,“ řekl primátor města.

Důležitou úlohu bude mít také tvorba a aplikace preventivních programů, které předcházejí kriminálním i sociálně patologickým jevům a pomáhají ohroženým skupinám obyvatelstva, jako jsou děti, senioři, handicapovaní nebo ženy.