Primátor podepsal dohodu s ÚZO Klíše

Primátor podepsal dohodu s ÚZO Klíše
24.6.2010
Město Ústí nad Labem zastoupené primátorem Mgr. Janem Kubatou dnes podepsalo Dohodu o společném postupu a vzájemné spolupráci s o. s. ÚZO Klíše.

  ÚZO Klíše o.s. při podpisu dohody zastupovali Bc. Gabriela Růžičková, Mgr. Tomáš Brož a Aleš Morvay. Podpisu dohody předcházelo schválení jejího znění v Radě města a následně v zastupitelstvu města Ústí nad Labem. Dohoda byla uzavřena pro případ, že by došlo ke zrušení dětského sportovního hřiště ve Střížovické ulici. Statutární město Ústí nad Labem v této dohodě prohlašuje, že v takovém případě podnikne všechny kroky vedoucí k realizaci plánované výstavby dětského hřiště a sportoviště v bezprostředním okolí plavecké haly, a to do začátku platnosti a účinnosti nového územního plánu. Statutární město Ústí nad Labem zároveň prohlašuje, že na případná jednání o budoucím umístění, ztvárnění a charakteru plánovaného dětského hřiště a sportoviště budou přizváni zástupci občanského sdružení ÚZO Klíše či další zástupci interesované veřejnosti.
   Na pozemcích p. č. 1900/1, p. č. 1900/13 a p. č. 1905/1, vše v k. ú. Klíše se v současné době dětské hřiště nachází. Vzhledem k tomu, že toto dětské hřiště aktuálně nesplňuje platné předpisy a normy, a tudíž se stává nebezpečným a současně se v konceptu nového územního plánu předmětné území pod Střízovickým vrchem navrhuje převést do zastavitelného území, hledá Statutární město Ústí nad Labem možnost adekvátní náhrady za tuto veřejnou plochu. Touto dohodou tudíž město Ústí nad Labem prohlašuje, že podnikne veškeré kroky vedoucí k úspěšné realizaci plánované výstavby dětského hřiště a sportoviště v bezprostředním okolí plavecké haly.