Primátor předal křesadlo

Primátor předal křesadlo
5.3.2010
Ústecký primátor Jan Kubata předal dobrovolnici Romaně Dvořákové cenu za pomoc lidem „Křesadlo 2009“.

   Jako každý rok i letos cenu dostalo šest dobrovolníků. Akce, kterou pořádá ústecké Dobrovolnické centrum, se koná každoročně pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a primátora města Ústí nad Labem Jana Kubaty. „Jsem velmi rád, že Vám osobně mohu alespoň jednou do roka při této slavnostní příležitosti nejen poděkovat, ale hlavně se sklonit před Vaší v uvozovkách prací. Velmi si také cením faktu, že tu každoročně – kromě paní ředitelky Lenky Černé, která je zde stálicí – potkávám nové a nové tváře. To svědčí o tom, že dobrovolnická rodina se stále rozšiřuje“, řekl při slavnostním ceremoniálu Kubata.

  Primátor města Jan Kubata předal cenu „na dálku“ kvůli onemocnění, dobrovolnici Romaně Dvořákové. O její nominaci na převzetí ceny rozhodl Domov pro seniory Chlumec, kam paní Romana už deset let dochází. Byla vůbec první, kdo se začal dobrovolnické činnosti v tomto zařízení věnovat s tím, že se zaměřuje na pomoc klientům, kteří nemají vlastní rodinné příslušníky a to zejména těm, kteří už nedokáží vstát a jsou plně odkázáni na lůžko. Těmto lidem paní Dvořáková čte knihy, časopisy, pomáhá s nákupy a zavedla i logopedické poradenství pro pracovníky v sociální péči.

  O tom, kdo ocenění získá, rozhoduje komise složená z politiků, novinářů či v minulých letech oceněných dobrovolníků. Ti vybírají šest dobrovolníků, kteří si nakonec ocenění ve formě křesadla – tedy jiskry naděje – odnesou.

  Dobrovolníci se setkávají s těmi, na které většinová společnost často zapomíná. Navštěvují klienty sociálních a zdravotních institucí, pracují s dětmi či chodí za dlouhodobě nemocnými do nemocnic.


s ředitelkou Dobrovolnického centra Lenkou Černou

foto: Petr Berounský