Primátor předal stipendium

Primátor předal stipendium
15.10.2010
Primátor města Jan Kubata včera předal nejlepšímu studentovi UJEP Michalu Kukačkovi stipendium ve výši 20 tisíc Kč.

Stalo se tak za účasti rektorky UJEP Ing. Ivy Ritschelové, CSc. na slavnostním ceremoniálu, který se odehrál na zámku v Trmicích. Stipendia byla vyhlášena v souladu s výsledky hodnotící komise UJEP za studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2009/2010. Kromě primátora předávali další stipendia i starostové městských obvodů.

Student oceněný stipendiem primátora města Ústí nad Labem Michal Kukačka je studentem Fakulty umění a designu UJEP, studijního programu Výtvarná umění, obor Grafický design. Za dobu svého studia prokázal v ateliéru Grafický design mimořádnou pracovitost a vyjímečnou kreativitu.

"Oceňuji zodpovědný a aktivní přístup Michala Kukačky ke studiu. Jeho studijní výsledky hovoří za vše. Zároveň mne velmi těší, že současně se vzrůstajícím počtem vysokoškoláků stoupá i kvalita vzdělávání. To je cesta správným směrem", řekl primátor.