Primátor: SMS jízdenky se osvědčily

Primátor: SMS jízdenky se osvědčily
31.7.2008
Nad očekávání dobře dopadl start služby SMS jízdenek v ústecké městské dopravě. Za první měsíc jich bylo prodáno přes 23,5 tisíce.

   „Tak vysoký počet nikdo z nás neočekával. Mysleli jsme, že v červenci to bude maximálně 10 tisíc virtuálních jízdenek. Vzhledem ke skutečnosti, že o prázdninách je ve městě méně lidí a samozřejmě je o něco nižší i počet přepravených cestujících, jde o velký úspěch,“ říká primátor města Jan Kubata.

   Nárůst počtu prodaných SMS jízdenek Kubata očekává s počátkem školního roku. „Mladým lidem vyhovují elektronické služby a lze předpokládat, že k možnosti cestovat mobilní telefon zvolí“.

   V pracovních dnech prodává nyní Dopravní podnik přes 1000 elektronických jízdenek, o víkendech kolem 700.

   Reklamní kampaň na SMS jízdenky bude probíhat i v srpnu, a to např. tím, že letáky spolu se žádostmi o vydání průkazky a potvrzením o studiu budou rozvezené na střední školy. V provozu zůstane bezplatná informační linka k SMS jízdnému 800 100 613, která se velice osvědčila. Nezmizí ani informační letáky z autobusů a trolejbusů.

   Přepravní kontroloři dosud uložili 24 přirážek za neplatnou virtuální jízdenku.

   Z iniciativy Dopravního podniku se nedávno uskutečnilo jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů k problematice uchovávání dat. Dopravní podnik v celém systému s žádnými osobními údaji nepracuje, neboť údaje o prodeji SMS jízdenek (telefonní číslo, datum prodeje a údaje o platnosti jízdenky) eviduje společnost Erika. Vzhledem k tomu, že délka uchovávání dat bezprostředně souvisí se zákonem o DPH a povinností dopravce uchovávat údaje o prodeji SMS jízdenek z hlediska případné kontroly finančního úřadu, bylo dojednáno, že Sdružení dopravních podniků ČR vznese na Ministerstvo financí dotaz na jednoznačné stanovení lhůt pro uchování zmíněných dat. Po obdržení tohoto vyjádření proběhne na Úřadu pro ochranu osobních údajů konečné jednání, kde budou stanoveny jednotlivé lhůty nezbytné pro uchování údajů o prodeji SMS jízdenek na portálu firmy Erika.