Primátor Vít Mandík ocenil Svatopluka Košvance

Primátor Vít Mandík ocenil Svatopluka Košvance
13.12.2012
Cenu primátora za rok 2012 získal hudebník Svatopluk Košvanec. Primátor Vít Mandík mu ji udělil za jeho přínos rozvoji kultury ve městě.

„Cením si pana Košvance, který se významnou měrou zasloužil o rozvoj kultury ve městě. Jeho přínos moderní jazzové hudbě je nepřehlédnutelný,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Pan Svatopluk Košvanec se narodil v roce 1936 v Ústí nad Labem. S muzikou začínal v šesti letech. V roce 1959 navázal spolupráci s klavíristou a vedoucím ústeckého souboru Jazz Combo. Pan Košvanec s tímto hudebním tělesem hrál na mnoha domácích i zahraničních soutěžních a přehlídkových festivalech, na kterých získal četná ocenění.

Svatopluk Košvanec vede Big Band KošvanecJazz Orchestra a patří po desetiletí k nejvýznamnějším osobnostem českého i evropského moderního jazzu.