Primátor zastavil kácení stromů

Primátor zastavil kácení stromů
17.3.2010
Kácení stromů na Střekově nebude pokračovat, a to do doby ukončení šetření věci Českou inspekcí životního prostředí. Rozhodl o tom primátor města Jan Kubata.

   „Poškozené stromy kácíme proto, aby nikoho nezabily nebo nezranily. O celé věci budu v pátek jednat s ředitelkou ČIŽP“, řekl Kubata.

   Na základě tragédie z loňského roku, kdy ve Zlíně zabily padající větve zdravotně poškozených stromů dvě děti, nechalo město Ústí nad Labem zpracovat pasport zdravotního a stabilitního stavu stromů rostoucích na pozemcích města, v místech, kudy běžně chodí naši obyvatelé. V rámci tohoto hodnocení byl zjištěn havarijní stav nejen téměř 2000 stromů, ale i velké části stromů v některých našich alejích.

   Jednou z významně poškozených byla oboustranná lipová alej v ulici Truhlářova a část aleje hlohů v ul. Jeseninova. Ze 148 stromů je více jak 80 stromů ve velmi špatném zdravotním stavu. Stromy jsou silně zasaženy václavkou, hlívou, klanolístkou a bílou hnilobou, která napadla nejen kmen a hlavní kosterní větve, ale především kořenový systém. U mladších jedinců je napaden především kořenový systém, vodící pletivo a větve, takže dřevo kmene stromů vypadá na první pohled jako zdravé.

   Právě pro poškození kořenového systému již několik stromů samovolně spadlo a převážná část zbývajících svým stavem bezprostředně ohrožují provoz na komunikaci a zdraví občanů.

   Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit ke kácení cca 80 nejvíce nebezpečných stromů. Pro Vaše bezpečí by bylo velice důležité, aby práce na jejich odstranění mohly být dokončeny ještě v závěru tohoto zimního období. Nutnost kácení stromů byla projednána i se Správou CHKO České Středohoří.

   U ostatních stromů bude provedeno další posouzení, z hlediska jejich provozní bezpečnosti a stability.