Primátor zve ministry do Ústí

Primátor zve ministry do Ústí
23.1.2009
Až přijdou noví ministři Petr Bendl a Michael Kocáb poprvé do úřadu, objeví na stole dopis s pozvánkou do Ústí nad Labem.

   Kromě blahopřání ke jmenování do funkce zde najdou výzvu primátora města Jana Kubaty ke společnému jednání o řadě klíčových problémů. „S vaším předchůdcem jsme řešili mnoho problémů, které zůstávají v určité fázi rozpracovanosti a jež jsou pro život krajské metropole mimořádně důležité. Jde o dostavbu dálnice D8, problematiku silnice 1/30, převod Mariánského mostu do majetku státu, zprůjezdnění komunikace za mostem dr. E. Beneše, vč. navazujících protipovodňových opatření, apod. Je jistě v našem společném zájmu, abychom co nejdříve v započaté práci pokračovali“, píše primátor novému ministru dopravy.

   S ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem chce Kubata jednat o spolufinancování projektu Akčního centra v Předlicích, spolupráci města s Agenturou pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách i zapojování Ústí nad Labem do Městského programu prevence kriminality (dříve Partnerství).