Primátorem města Ústí nad Labem byl zvolen Josef Zikmund

Primátorem města Ústí nad Labem byl zvolen Josef Zikmund
10.11.2014
Dne 10. listopadu 2014 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem.

Poté, co zastupitelé složili slib a určili devítičlennou radu města, věnovali se volbě nového vedení města. Volba probíhala veřejným hlasováním.

Novým primátorem byl zvolen Josef Zikmund (ANO 2011), získal 21 hlasů z 34. Prvním náměstkem primátora se stal Martin Hausenblas (PRO! Ústí). Dalšími náměstky byli zvoleni Martin Mata (ANO 2011) a Jana Bohuňková (PRO!Ústí).

Do devítičlenné rady byli zvoleni Pavel Štěpař, Yveta Tomková, Milan Krejčí, David Daduč a Jaroslav Haidler.

Zastupitelstvo zřídilo sedmičlenný finanční výbor, jehož předsedou byl zvolen Jan Hrouda a devítičlenný kontrolní výbor, jehož předsedkyní se stala Jaroslava Šamsová.

Stanoveny byly odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným členům zastupitelstva a na závěr byly předloženy návrhy na změnu jednacího řádu zastupitelstva a revokace části usnesení č. 483/14 o víceletých dotacích na období 2015–2018 na oblast kultury a na oblast sportu pro tzv. „preferované sporty“.

Vedení města děkuje zastupitelům a zastupitelkám za důvěru a veřejnosti za hojnou účast.