Primátorka města Ústí nad Labem Věra Nechybová získala důvěru zastupitelů

Primátorka města Ústí nad Labem Věra Nechybová získala důvěru zastupitelů
1.6.2016
Zastupitelé primátorce svěřili v souladu se zákonem o obcích kompetence. Primátorka již rozhodovala.

Primátorka může rozhodnout o rozpočtových opatřeních do 500 tisíc korun, může provádět rozpočtová opatření k zapojení přijatých účelově určených finančních prostředků a přesuny účelových prostředků ve výdajové části rozpočtu v rámci jednotlivých odborů. Svěřena primátorce byla i pravomoc jmenovat ředitele příspěvkových organizací města včetně stanovení platu. Jmenovat i odvolat může vedoucí magistrátu. Poslední kompetencí, kterou dostala primátorka od zastupitelů, je možnost zveřejňování záměru o majetkových dispozicích a rozhodování v pozici veřejného zadavatele.

Na základě svěřených kompetencí rozhodla primátorka jmenovat od 1. 6. 2016 do funkce vedoucího odboru hospodářské správy magistrátu Zdeňka Červenku, kterého doporučila výběrová komise ze 4 uchazečů.

Na základě organizační změny byl od 1. ledna 2016 nově zřízen odbor strategického rozvoje. O pozici vedoucího odboru se ucházeli 4 uchazeči, kteří prošli standardním výběrovým řízením. Výběrová komise doporučila jako vhodné uchazeče Jaroslava Slabého, kterého primátorka Věra Nechybová jmenovala od 1. 6. 2016 vedoucím odboru strategického rozvoje.

Dle doporučení konkursní komise primátorka také jmenovala od 1. 7. 2016 do funkce ředitelky Mateřské školy Sluníčko Irenu Matisovou.

Posledním jmenovaným ředitelem, který čekal na uvedení do funkce, je Jiří Trnka. Jiřího Trnku primátorka jmenovala do funkce ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem od 1. 7. 2016. Výběrová komise se na tomto kandidátovi jednohlasně usnesla, kandidáti byli dva.