Primátorkou se stala Ing. Věra Nechybová (ANO)

Primátorkou se stala Ing. Věra Nechybová (ANO)
24.6.2015
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem odvolalo na dnešním jednání bývalé vedení města a do čela radnice nově zvolilo zástupce ANO 2011 a Ústeckého fóra občanů.

Primátorkou se stala Ing. Věra Nechybová (ANO), která bude mít v kompetencích finance a evropské dotace.

Statutárním náměstkem primátora se stal MUDr. Jiří Madar (UFO), který bude mít na starosti školství, kulturu a sociální věci. Jiří Madar bude funkci vykonávat jako uvolněný.

Druhým náměstkem pak zastupitelé zvolili starostu Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa Pavla Dufka (ANO), ten bude mít v kompetencích dopravu, majetek a příspěvkové organizace.

Členy rady se nově stali místostarostka Severní Terasy Mgr. Renata Zrníková (ANO) a zastupitel Lukáš Konečný (UFO).

Staronovou členkou rady zůstává starostka Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Yveta Tomková (ANO), která se i nadále bude zabývat bezpečností ve městě včetně dohledu nad městskou policií.

Prioritou nového vedení města bude zredukování hrozících finančních sankcí a korekcí za chyby v evropských projektech. „Město se také musí velmi dobře připravit na nové programovací období, aby mohlo co nejdříve čerpat další dotace. V současné finanční situaci město ani jiné možnosti než investice s podporou dotací nemá,“ říká primátorka Nechybová.

Nové vedení města chce také odpovědně hospodařit s veřejnými prostředky. „ Ve městě se už nebudou dál vyhazovat peníze za nesmyslné architektonické a urbanistické studie, naopak rozumně investovat do toho, co potřebují a mohou využívat v každodenním životě občané města,“ vysvětluje náměstek primátora Pavel Dufek.

Radnice také slibuje změnu v sociální politice a prosazování nulové tolerance. „Musíme udržet sociální smír, situace je v některých lokalitách velmi napjatá. Musíme dát jasně najevo, že pravidla platí pro všechny a všichni musí dodržovat zákony,“ doplnila radní Tomková.

Nové vedení města slibuje prohloubení spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Cílem je, aby mladí absolventi univerzity zůstávali a nadále působili ve městě, aby nedocházelo k odlivu mladých vzdělaných lidí.

Zastupitelé zasedání do 30. 6. 2015 přerušili. „Chceme si důkladně nastudovat materiály, abychom je příští týden mohli předložit a obhájit sami. V tuto chvíli víme, že v předložených materiálech byly natolik závažné chyby, že ohrožovaly možnost jejich přijetí,“ říká primátorka Nechybová.

Ing. Věra Nechybová (1971) pochází z Klášterce nad Ohří. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor veřejná správa, regionální rozvoj. Třináct let působila v neziskové organizaci Fokus, kde se vypracovala z místa asistentky na pozici finanční manažerky. Poslední více než tři roky působí na Městském úřadě v Lovosicích, kde se zabývá dotacemi a veřejnými zakázkami. Je vdaná, má dvě dospělé děti.